Foto:Magnus Johansson Öland
måndag 29 april kl 18:22

Inför stundande start av den förlängda jakttiden på rådjur.

Våren, som är slutet av jaktsäsongen, är den tid på året då råbockarna kliver fram och visar upp sig på ett vis de inte gör under början av jaktsäsongen. Detta resulterar i att råbockarna är mer lättjagade på våren.

Nu är den tid då bockarna ska äta upp sig och skaffa energireserv inför den krävande brunsten.

Det passar sämre med jakt på rådjur vår/försommar i södra Sverige.
Här, i Södra Sverige är det fler jägare på mindre jaktarealer än i mellersta och norra Sverige och uttaget av handjur är redan oproportionerligt högt här liksom i övriga landet.
Det finns ju inte fler bockar bara för att jakttiden har förlängts.
Du delar din rådjursstam med många grannar och andra jägare, detta gör att risken för ett överuttag ökar och kvaliteten på rådjursstammen dalar.

Det är viktigt med dialog, jaktgrannar emellan och att man följer de rekommendationer som till exempel VVO:n, jaktvårdskretsar och andra förvaltningsområden går ut med. Som med många andra klövvilt är en lämplig avskjutning 50% vuxna och 50% kid, av de vuxna då 25% handjur och 25% hondjur men överlag är siffrorna skeva redan innan den förlängda jakttiden på rådjur infördes i hela landet, och handjursavskjutningen ligger i runda slängar på 50%.
Det fälls även många större bockar med ädla valörer nu på våren, vilket ger färre lämpliga kandidater för getterna under brunsten (dessutom genererar dessa lägre poäng vid bedömning då bockarna inte hunnit få den vackra färg som en sommar med revirmarkerande med hornen ger).

Det finns mycket predatorer att hålla efter på vårkanten, kid i vallar att rädda och annat viltvårdande arbete inför den riktiga premiären på rådjursjakten i augusti, bockpremiären!

Jägareförbundet Kalmar län

Senast uppdaterad den 29 apr