Gräsänderna visade plikttroget upp sig för jägarskolans deltagare. Foto:Germund Eriksson
måndag 12 februari kl 17:54

Jägarskolan i Kalmar på fågelexkursion

Många som har läst eller läser jägarskolan kan relatera till oron över att inte kunna svara rätt på frågorna om sjöfåglar på teoriprovet. Jägarskolans ledare hos Studiefrämjandet i Kalmar tog praktiska tag och bjöd in en kunnig ornitolog att dela med sig av sin spetskompetens vid ett blåsigt och kylslaget Dalskär en lördag i februari.

Foto:Germund Eriksson

En lördag i ett vintrigt Bergkvara. Mattias Lennartsson och Germund Eriksson tog hjälp av en duktig ornitolog, Tommy Larsson, att leda en informativ och givande fågelexkursion med några av jägarskolans deltagare från Kalmarsunds jaktvårdskrets upptagningsområde. Deltagarna kunde artbestämma ett tjugotal fåglar allt från havsörn till kaja.
I år fanns dessutom ett mycket stort antal Storskarvar som numera övervintrar. Tidigare har man inte sett så mycket skarv i början av februari. Bara på ett liten stenskär utanför hamnen räknade vi till ca 350 st. 
Det var kylslaget men grillen och korven värmde och jägarskolans deltagare har fått lite mer praktisk kunskap kring artbestämning av våra fågelarter.

fågelspan korr.jpg

Senast uppdaterad den 12 feb